සාගර පළන්සූරිය

සාගර පළන්සූරිය

නූතන කවි කුලයේ නායකයකු වූ සාගර පළන්සූරිය පොදු ජන
ජීවිතයේ දුක්බර තැන් කවි ඇසින් දුටු කෙනෙකි. ඔහුගේ රචනා
වඩාත් ඔපවී පෙනෙන්නෙ එවැනි තැන් වලදීය. "කේයස්" යන අපර
නාමයකින්දු හැඳුින්වෙන මේ කවියාගේ සුදෝ සුදු බෙහෙවින්
ජනප්‍රිය කාව්‍යයකි. තමාටම ආවේනික වූ ශෛලියකින් ලියන කේයස්
පුවත්පත් කලාවේදියෙක්ද, විචාරකයෙක්ද, කථිකයෙක්ද, දේශපාලක
යෙක්ද විය.

සරළ වදුන් වැලකින් ප්‍රබල හැඟීම් පළ කිරීමෙහි ශූරයකු වූ කේයස්,
කවීන්ගේ සංවිධාන වලදී ක්‍රියා කරන්නේ පැසුණු බුද්ධියකිනි.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයකු වූ ඔහු නව්‍ය පද්‍ය නීතිය විකාශය
කිරීමෙහිලා උදාර සේවයක් කළේය.

ශාන්ති නිකේතනයේදී වංග කවි තාගෝරයන්ගේ ඇසුර ලැබීමෙන්
කවීත්වය වඩාත් ඔප් කර ගත් මේ කවියාගේ කෘතීන් අතර
කාලකණ්ණියා, මල්හාමි, පිළිරුව, අපේ ඇත්තන්නෙ විත්ති, යාත්‍රා
සහ විසිවුනු තරු වැදගත් වේ.

හොරණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාව සිට, පසු කාලයේදී
කලල්ඇල්ලේ ආනන්ද සාගර නමින් පැවිදි බිමට ඇතුල් වූ කේයස්,
1960 වසෙරේදී අප අතරින් සදහටම සමු ගත්තේය.
From http://www.weblk.com/derana/kaviya/